Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Holly solutions  s.r.o., so sídlom Hlinícka 3, 900 26 Slovenský Grob , IČO: 44042205, DIČ: 202 255 6437 , , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka č. 51035/B-Zbl (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Holly solutions , s.r.o., so sídlom Hlinícka 3, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 44042205 zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka č. 51035/B-Zbl
DIČ: 202 255 6437

Telefón: +421 911 765 727
Email: info@vinogaleria.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  

Uzatvorenie kúpnej zmluvy


1.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy vykoná objednávateľ vyplnením svojich údajov a zvolením produktu na adrese vinogaleria.sk, a to potom, čo si vybral prostredníctvom aplikácie zvolený produkt pri ktorom je stanovená cena.

1.2. Návrh na uzavretie zmluvy je odoslaný v momente, keď sú vyplnené všetky polia - vyplnením údajov o príjemcovi tovaru, vyplnenie dátumu a času doručenia tovaru, vyplnenie inštrukcií (nepovinné), vyplnením údajov o objednávateľovi, vyplnením spôsobu platby, a zároveň je odsúhlasený súhlas s týmito obchodnými podmienkami; Návrh je odoslaný v momente kliknutia na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Pred zaslaním objednávky poskytovateľovi je objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky objednávateľ vložil, a to aj s ohľadom na možnosť objednávateľa zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú poskytovateľom považované za správne. V prípade vyplnenia poľa "inštrukcie pre nás" sa nejedná o modifikáciu už vyplnených údajov, najmä: časové a iné údaje, ktoré sú nereálne.

1.3. K uzavretiu zmluvy dôjde odsúhlasením objednávateľa návrhu na uzavretie zmluvy. K odsúhlasení objednávky dôjde doručením potvrdzovacieho e-mailu na zadanú e-mailovú adresu objednávateľa, v ktorom budú napísané detaily objednávky. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu potvrdzovací email na adresu objednávateľa nebude doručený, je zmluva uzavretá, ak bude iným spôsobom z rokovania objednávateľa zrejmé, že zmluvu považuje za uzavretú (napr. Prevzatia tovaru, zaplatenie, atď.)

1.4. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (napr. Náklady na pripojenie k internetu) si hradí objednávateľ sám.

1.5. Poskytovateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať objednávateľa o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).


Kúpna cena


Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky, alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však jeden pracovný deň pred dohodnutým časovým rozsahom doručenia alebo v deň prevzatia tovaru pri osobnom prevzatí tovaru od kuriéra.

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v určenej lehote, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.


Ako objednať:


Nakupovanie v našom e-shope je veľmi jednoduché.

Objednávku môže urobiť kupujúci priamo v internetovom obchode , emailom na info@vinogaleria.sk ,alebo telefonicky 0911 765 727 . Potom, čo Kupujúci dostane e-mailom potvrdenie svojej objednávky, je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzavretú kúpnu zmluvu a teda za objednávku záväznú.

Tovar si môžete vyberať podľa kategórii typu produktov. Ak ste sa už rozhodli pre tovar, zvoľte si počet kusov a stlačením tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Následne môžete pokračovať v ďalšom výbere tovaru. Ak ste s výberom tovaru skončili, stlačte tlačidlo „POKRAČOVAŤ V OBJEDNÁVKE“.

Identifikačné údaje kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko prípadne názov obchodnej firmy, bydlisko alebo sídlo, dátum narodenia či IČ, ďalej potom emailová adresa, kontaktný telefón, prípadne doručovacia adresa.


Poznámka


Sem môžete napísať komentár pre predajcu. Napríklad bližšiu špecifikáciu miesta doručenia, dohodnuté veci cez telefón a iné.

V ďalších povinných kolónkach vyplňujete už len údaje týkajúce sa Vás ako zákazníka.

Skontrolujte, či všetky údaje sú vyplnené správne. Potvrďte objednávku a nasleduje výber spôsobu platby. Následné spôsob dopravy.

Všetky objednávky, ktoré boli zakončené kliknutím na “Potvrdiť objednávku” sú záväzné. Týmto potvrdzujete, že ste boli oboznámení so všeobecnými podmienkami.

Daňový doklad v elektronickej forme je podľa Zákona o účtovníctve "Preukázateľnosť účtovného záznamu" právoplatným daňovým dokladom.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané konečné. Nie sme platcami DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.


spôsoby platby


Kupujúci môžu tovar zaplatiť týmito spôsobmi:

• Zaslať tovar na dobierku a zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru. 
• Platba vopred na bankový účet Predávajúceho. Platiť môže Kupujúci bankovým prevodom, zloženkou či za použitia moderných elektronických metód - napr. GSM Banking. Objednávka je v tomto prípade zo strany Predávajúceho vybavovaná až od okamžiku pripísania peňazí na jeho bankový účet 
Platba online platobnou kartou. Platba cez internet je úplne bezpečná. Platobná brána, cez ktorú sa tranzakcií realizuje spĺňa medzinárodný štandard 3D Secure a k vašim citlivým dátam má prístup len banka.

Preprava a dodanie tovaru


Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.


Otváracia doba


Kupujúci má možnosť objednávať iba na internetových stránkach www.vinogaleria.sk po 24 hodín denne, doručovanie je od pondelka do piatku od 9:00 hod do 20 hod.


Zrušenie objednávky (Storno):


 Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 48 hodín pred zrealizovaním doručenia. V tomto     prípade si predávajúci účtuje spracovateľský poplatok vo výške 7 EUR. V prípade, že platba za tovar už bola vykonaná a objednávka bola zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude suma (znížená o bankové a spracovateľské poplatky) prevedená späť na Váš účet do 15 dní. "

Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. Prevádzkovateľ má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových košov klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.


Reklamácia


Reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom SR a to do 30 dní od obdŕžania reklamácie (zásielky). Všetky reklamácie musí byť bezodkladne uplatnené, a to telefonicky, prípadne e-mailom. 
Kupujúci je povinný predložiť spolu s chybným výrobkom tiež doklad o zaplatení. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym skladovaním. To znamená, že sa vzťahuje iba na zjavné vady chuti a vzhľadu. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale, v fľaši plnej najmenej do 2/3 obsahu a uzavreté pôvodné zátkou. V prípade zistenia oprávnenej reklamácie bude tovar vymenený kus za kus, alebo bude podľa dohody s Kupujúcim vrátená cena tovaru. Do tejto sumy sa nezapočítava cena balného a poštovného. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný Kupujúcim späť na jeho náklady

Pri doručení a prevzatí Objednávky je nutné, aby si Príjemca dodávku skontroloval.


Objednávky prijímame pri dodržaní nasledujúcich podmienok:


Pri objednávke produktov zákazník uznáva a prijíma nasledujúce podmienky. Svojou objednávkou potvrdzuje ich prečítaní a súhlasí s podmienkami.

1) vinogaleria.sk nie je zodpovedný za zdržanie či zrušenie objednávky v prípade, že zákazník poskytol spoločnosti nepravdivé alebo neúplné informácie, napr. Informácie o adrese príjemcu alebo o platnosti svojej kreditnej karty atď.

2) V prípade, že tovar sú doručované do firmy, kde za ich prevzatie zodpovedá napr. Recepčná či iný zamestnanec na to určený, je prijatie zásielky potvrdené podpisom alebo pečiatkou odovzdávajúcemu (vodičovi našej kuriérskej služby) pri odovzdaní kvetov a darčekov. Následne je už na zamestnancovi firmy, ako o kvetoch či odovzdaní informuje svojich vášho kolegu a doručí ich príjemcovi.


Povinnosti  objednávky dobierkou


Ďakujeme Vám za objednanie tovaru, ktorý skutočne chcete. O stave objednávky budete informovaní emailom. Objednávku si prosím vyzdvihne do termínu, ktorý bude upresnený v emaily, ktorý Vás bude informovať o skutočnosti, že Vaša objednávka je pripravená na expedíciu. Každá objednávka je záväzná podľa Občianskeho zákonníka (č. 47 / 1992 Z.z.). Ak o objednávku nebudete mať záujem informujte nás prosím čo najskôr. Váš tovar tak nebude blokovať objednávky pre zákazníkov, ktorý o tovar majú skutočný záujem. Predídeme tak spoločne k zbytočným nákladom, spojeným s vybavovaním objednávky.
 
Pokiaľ chcete svoju objednávku z akéhokoľvek dôvodu zmeniť alebo stornovať, urobte tak, prosím, neodkladne e-mailom, najlepšie do dvoch hodín od odoslania tohto e-mailu. Ušetríte nám tak značné náklady na dopravu, a preto Vás žiadame, aby ste v prípade storna jednali čo najrýchlejšie. Ďakujeme vám.


Neprevzatie dobierky

Zákazník, ktorý si u nás niečo objedná a následne neprevezme dobierku nám tým spôsobí škodu podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb,. Upozorňujeme vás, že objednávku evidujeme až do doby, kým nebude celá vyexpedovaná, alebo stornovaná jednou, či druhou stranou. Zrušenie objednávky akceptujeme jedine písomnou alebo mailovou formou, nie telefonicky. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými a reklamačnými podmienkami a pokutou v tejto výške.
Vážime si všetkých zákazníkov rovnocenne, a tak ku každej objednávke pristupujeme zodpovedne. Veľakrát naháňame žiadaný tovar z nejakého obchodu, ktorý sa nachádza na druhom konci republiky, alebo ho priamo kupujeme z iných štátov celého sveta. Jednoducho sa snažíme, aby tovar odišiel čo najskôr. Zaplatí sa poštovné, balné, práca človeka, ktorý zásielku kompletizuje, administratívne spracováva, zaplatí sa ekonómka, ktorá tovar vyradí zo skladového hospodárstva a vytvorí faktúru. Aby toho nebolo málo, keď sa zásielka vracia, zaplatíme ešte aj návratné.
Pri jednej neprevzatej dobierke nám vzniká priama finančná strata minimálne 8 €. Ak to povieme právnou rétorikou: § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, občiansky zákonník: Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Prosíme našich zákazníkov o oznámení zrušenia objednávky maximálne do 2 hodiny od potvrdenia objednaného tovaru našim e-shopom !!! Keďže objednaný tovar odosielame ihneď v deň objednania (objednávky po 15:00 hod. na druhý deň), nedá sa objednávka po tomto termíne zrušiť ani stornovať !!! Zákazník musí túto záväznú objednávku riadne prevziať, ináč za neprevzatú záväznú objednávku platí zákazník zmluvnú pokutu 15 € !!! ( náklady na prepravu tovaru, ostatné náklady spojené s objednávkou uvedené vyššie  ). Tak isto mame právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,5,-€ za každý začatý deň omeškania do nezaplatenia pohľadávky.

V prípade nezaplatenia objednávky a tým vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme nútení pristúpiť k vymáhaniu predmetnej pohľadávky súdnou cestou. Za vznik takejto situácie nesie plnú zodpovednosť zákazník a hradí všetky náklady vzniknuté z titulu vymáhania pohľadávky a to najmä: súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia a následne trovy exekučného konania.
Výška pohľadávky pri vymáhaní pohľadávok (dlhov) nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Aj drobné pohľadávky sú pohľadávkami a niekoľko drobných pohľadávok môže urobiť veľký dlh. V súdnom konaní platí, že ak budeme zastúpený advokátom, advokát bude požadovať, aby jeho odmenu nahradil dlžník. To znamená, že o odmenu advokáta sa zvyšuje celkový dlh dlžníka.

Používanie cookies spoločnosti Holly solutions s.r.o.


Podobne ako väčšina webov aj tento používa technológiu "cookies" pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok
Webové stránky a online služby spoločnosti Holly solutions s.r.o. môžu používať tzv. Cookies. Cookies umožňujú používať nákupné košíky a personalizovať vašu skúsenosť na našich weboch, informujú nás o tom, aké časti našich webov ľudia navštevujú, pomáhajú nám merať efektivitu reklám a webových hľadaní a poskytujú nám informácie o správaní užívateľov. Na základe týchto informácií potom môžeme skvalitňovať našu komunikáciu a produkty.
 
 Žiadna z našich cookies použitých na našich stránkach pritom nezbiera informácie, ktoré by obsahovali Vaše osobné identifikačné údaje.
Naša spoločnosť v žiadnom prípade nevyužíva cookies k iným, než čisto technickým účely, nespája údaje získané vďaka nim s akýmikoľvek inými údajmi a prevádzkuje cookies tak, že neumožňujú

identifikovať konkrétne osoby.


Prehlásenie o ochrane dát


Všetky dáta získané od Kupujúcich / zákazníkov / sú považované za jeho osobné a vzťahuje sa na ne ochrana podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Holly solutions, s.r.o. prehlasuje, že údaje zhromaždené na základe objednávok nepredá ani iným spôsobom neposkytne tretej strane. Ďalej nepoužije tieto dáta k ďalším komerčným účelom. Na prianie Kupujúceho / zákazníka / bez udania dôvodov, jeho osobné dáta vymaže z databázy zákazníkov. 
Ak je to v súvislosti s realizáciou objednávky alebo propagáciou ponuky našich vlastných produktov a služieb nutné, poskytujeme Vaše údaje našim partnerským spoločnostiam za účelom starostlivosti o zákazníkov, dodanie tovaru a plnenie zmluvných dohôd. Svojich partnerov si starostlivo vyberáme a predovšetkým im nedovoľujeme odovzdávať údaje našich zákazníkov tretím osobám za účelom podnikania.


Záverečné ustanovenia

 
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.